Certifierade produkter
SP Sveriges Tekniska ForskningsinstitutSök inom område CE-märkning av Gasdrivna kylskåp, frysboxar och andra apparater

  
Välj typ av lista
> Produktgrupper


Kontakt:
Lennart Gustavsson
tfn: 070-6092873
e-post: lennart.gustavsson@ri.se

CE-märkning av Gasdrivna kylskåp, frysboxar och andra apparater

CE-märkning av gasapparater

SP är anmält organ för certifiering och kontroll av gasapparater enligt direktiv 90/396/EEG (ändrat enligt direktiv 93/68/EEG)

Vår anmälan omfattar serietillverkade gasapparater av typen kylskåp och kylboxar, fordons- och båtvärmare, högtrycksapparater (t ex apparater för matlagning), gasolkaminer samt gasolgrillar. I regel krävs en typkontroll enligt direktivets bilaga 2, punkt 1. Därefter väljer tillverkaren någon av modulerna för uppföljning av produkterna enligt direktivets bilaga 2, punkt 2-5.

Följande moduler ingår i vår anmälan:

- EG-typkontroll (certifiering), enligt direktivets bilaga 2, punkt 1, av att ett typexemplar av produkten uppfyller de tekniska kraven,

- EG-försäkran om överensstämmelse med typ, enligt direktivets bilaga 2, punkt 2

- EG-försäkran om överensstämmelse med typ (kvalitetssäkring av produktion), enligt direktivets bilaga 2, punkt 3

- EG-försäkran om överensstämmelse med typ (kvalitetssäkring av produkter), enligt direktivets bilaga 2, punkt 4

- EG-verifikation, enligt direktivets bilaga 2, punkt 5

I förteckningen nedan redovisas de produkter som har EG-typkontrollerats av SP

 

Produktgrupper

Typkontroll enligt modul D
Kvalitetssystem Modul D

Visa alla grupper