Certifierade produkter
SP Sveriges Tekniska ForskningsinstitutSök inom område MID Mätinstrument enligt Mätinstrumentdirektivet

  
Välj typ av lista
> ProduktgrupperMera information: Delgodkännande unde r MID (EC/PC)
Kontakt:
Susanne Hansson
tfn: 010-516 51 52
e-post: susanne.hansson@ri.se

MID Mätinstrument enligt Mätinstrumentdirektivet

Nya europeiska gemensamma regler för mätinstrument, direktiv 2004/22/EG gäller från 30 oktober 2006. SP är anmält organ för flertalet mätinstrument och moduler i direktivet.

För mer information kring MID, se information på SPs MID-sida.

I förteckningen nedan presenteras de produkter som av SP är godkända enligt MID. Förteckningen uppdateras kontinuerligt.

 

Produktgrupper

MI-001 Vattenmätare - Modul B - Typkontroll
MI-001 Vattenmätare - Modul D - Kvalitetssäkring av produktion
MI-001 Vattenmätare - Modul H1 - Fullständig kvalitetssäkring
MI-003 Aktiva elenergimätare - Modul B - Typkontroll
MI-003 Aktiva elenergimätare - Modul D - Kvalitetssäkring av produktion
MI-003 Aktiva elenergimätare - Modul F - Produktverifikation
MI-003 Aktiva elenergimätare - Modul H1 - Fullständig kvalitetssäkring
MI-004 Värmemätare - Modul B - Typkontroll
MI-004 Värmemätare - Modul D - Kvailtetssäkring av produktion
MI-004 Värmemätare - Modul H1 - Fullständig kvalitetssäkring
MI-005 Mätsystem - Modul B - Typkontroll
MI-005 Mätsystem - Modul D - Kvailtetssäkring av produktion
MI-005 Mätsystem - Modul G - Verifikation av enskilda objekt
MI-005 Mätsystem - Modul H1 - Fullständig kvalitetssäkring
MI-006 Automatiska vågar - Modul B - Typkontroll
MI-006 Automatiska vågar - Modul D - Kvalitetssäkring av produktion
MI-006 Automatiska vågar - Modul F - Produktverifikation
MI-006 Automatiska vågar - Modul G - Verifikation av enskilda objekt
MI-006 Automatiska vågar - Modul H1 - Fullständig kvalitetssäkring
MI-007 Taxametrar - Modul B -Typkontroll
MI-007 Taxametrar - Modul D - Kvalitetssäkring av produktion
MI-007 Taxametrar - Modul F - Produktverifikation
MI-007 Taxametrar - Modul H1 - Fullständig kvalitetssäkring
MI-008 Längdmått - Modul B - Typkontroll
MI-008 Längdmått - Modul D - Kvalitetssäkring av produktion
MI-008 Längdmått - Modul F1 - Produktverifikation
MI-008 Längdmått - Modul G - Verifikation av enskilda objekt
MI-008 Längdmått - Modul H - Fullständig kvalitetssäkring

Visa alla grupper