Certifierade produkter
SP Sveriges Tekniska ForskningsinstitutSök inom grupp Typkontroll enligt modul D

  
Välj typ av lista
Produktgrupper
> Produkter


Kontakt:
Lennart Gustavsson
tfn: 070-6092873
e-post: lennart.gustavsson@ri.se

CE-märkning av Gasdrivna kylskåp, frysboxar och andra apparater

Typkontroll enligt modul D

Innehavare Cert.nr Produktnamn Produktinformation
Alde International Systems AB SC0653-13 Compact 3020 Gas-fired Vehicle Heater
CombuTech AB 446201 CTS 2000 Gas-fired Toilet System
Dometic Zrt 142601 JCB 1 Gas-fired cooling box
 " 142608 JCB 3 Gas-fired cooling box/freezer
 " 142610 JCB 5 Gas-fired cooling box/freezer
 " 142630 A30-A80K Gas-fired refrigerator
 " 142632 A30-100C Gas-fired refrigerator
Röshults Svenska Hantverk AB SC0543-14 BBQ Grill 100 Gas, BBQ Grill 200 Gas, BBQ Grill 300 Gas Gas-fired barbeque grill.
Sundquist Metall AB 472601 Gastherm GTP 1.5, 2.2, 2.8 and 3.5, Gastherm GTE 1.5, 2.2, 2.8 and 3.5 Gas-fired Vehicle/Boat Heater
Sundquist Metall AB/Gaslox 472602 Gaslox1 Gas-fired water heater Gaslox AV1 with roof or wall terminal for combustion air/flue gases for stationary installation.