Certifierade produkter
SP Sveriges Tekniska ForskningsinstitutSök inom alla certifikat i databasen

  
Välj typ av lista


Kontakt:
Lennart Aronsson
tfn: 010-516 52 41
e-post: lennart.aronsson@ri.se

CPD

Aluminium och al-legeringar - EN 15088

Asfaltmassor enligt EN 13108

Avjämningsmassor (AC 1)

Ballast enligt EN 12620, EN 13055, EN 13043, EN 13242 (AC 2+)

Belysningsstolpar för vägar (AC 1) EN 40-5:2002, 40-6:2002, 40-7:2002

Betongkonstruktioner-produkter och system för skydd och reparation enl EN 1504-serien UTOM EN 1504-2

Bitumen och bituminösa bindemedel EN 12591, 13808, 14023, 15322

Brandgasventilatorer, Mekaniska EN 12101-3:2002 (AC 1)

Brandgasventilatorer, Strömförsörjning EN 12101-10:2005/AC:2007

Brandgasventilatorer, Termiska EN 12101-2:2003 (AC 1)

Brandlarm centralutrustning EN 54-2

Brandlarm strömförsörjning EN 54-4

Brandlarm utrustning för larm och felöverföring EN 54-21

Brandstoppande, -tätande o -skyddande produkter enligt ETAG 018 (AC1)

Bromembran, EN 14695:2010, (AC 2 +)

Byggkalk enligt EN 459-1 (AC 2+)

Byggnadsbeslag

Byggnadsglas: EN 1279

Byggsatser enligt ETAG 007 för byggnader med regelstomme av trä

Byggsatser enligt ETAG 012 för byggnader med stomme av timmer

Cement enligt EN 197 (AC 1+)

CE-märkning enligt CPR

Dörrar, portar och fönster med brandmotstånd och/eller brandgasskyddande egenskaper EN 16034:2014

Fabrikstillverkade element av lättbetong: EN 1520

Flexibla tätskikt - tätskikt för tak EN 13707, EN 13956, (AC2+)

Fönster och dörrar utan egenskaper för brandmotstånd EN 14351-1:2006+A1:2010

Geosyntetiska tätskikt - EN 13362, 13491, 13492, 13493 (AC2+)

Geosyntetiska tätskikt - Reservoarer och dammar EN 13361 (AC 2+)

Golvmaterial EN 14041 (AC 1)

Grundläggningselement enligt EN 14991:2007

Gummipottlager och Brolager enligt EN 1337-5:2005

Inomhusbrandposter med formstabil slang enligt EN 671-1 (AC 1)

Insatsrör m m av metall (till skorstenar) enl EN 1856-2:2004 0ch :2009 (AC2+)

Laminat enligt EN 438-7 (AC 1)

Luftbehandling - Kanalanslutna brandspjäll EN 15650:2010

Mald granulerad masugnsslagg för användning i betong, bruk och injekteringsbruk EN 15167-1:2006

Murblock av lättklinkerbetong enligt EN 771-3 (AC 2+)

Murbruk enligt EN 998-2:2003 (AC 2+)

Murcement enligt EN 413 (AC1+)

Pigment för färgning av byggnadsmaterial baserat på cement och/eller kalk (AC 2+) EN 12878

Skorstenar av betong (AC 2+)

Spik- och spikningsplåtar enligt EN 14545:2008

Spikplåtar enligt ETAG 015

Systemskorstenar av metall enligt EN 1856-1:2003 och :2009 (AC 2+)

Tapeter - Rulle och panelprodukter enl EN 15102:2007 (AC1)

Teknisk isolering enligt EN 14303 - 14304 - 14313 (AC 1)

Tillsatsmedel till betong enligt EN 934-2 (AC 2+)

Tillsatsmedel till spännkabelrör EN 934-4 (AC 2+)

Träbaserade skivor enligt EN 13986 (AC 1)

Träbaserade skivor enligt EN 13986 (AC 2+)

Träkonstruktioner: Sågat konstruktionsvirke EN 14081-1:2005 - Maskinell sortering

Träkonstruktioner: Sågat konstruktionsvirke EN 14081-1:2005 - Visuell sortering

Träkonstruktioner: Takstolar o a konstruktionselem m spikplåtförband EN 14250:2004 och EN 14250:2010

Träkonstruktioner: Träkonstruktioner - Fingerskarvat konstruktionsvirke EN 15497:2014

Träkontruktioner: Limträ, EN 14080:2005

Träpaneler enligt EN 14915

Undertak, EN 13964:2004 (AC 1)

Utförande av stålkonstruktioner (AC 2+) EN 1090:2009

Vägutrustning - Permanenta vägmärken - del 1 och 3: EN 12899-1:2007 resp EN 12899-3:2007

Vägutrustning - Skyddsanordningar för fordon EN 1317-5

Vägutrustning – Trafikstyrnings-utrustning - Varningslyktor EN 12352:206

Vägutrustning – Vägmärken – Variabla meddelandeskyltar EN 12966

Värmeisolering enligt standard: EN 13162--13171 (AC 1)

Värmeisoleringsprodukter lösull enligt EN 14064-1

Ytbehandling - Vägmaterial EN 12271:2006

Ytskyddsprodukter för betong, EN 1504-2