Certifierade produkter
SP Sveriges Tekniska ForskningsinstitutSök inom alla certifikat i databasen

  
Välj typ av lista


Kontakt:
Lennart Aronsson
tfn: 010-516 52 41
e-post: lennart.aronsson@ri.se

P-märkning, byggprodukter

Avjämningsmassor 1)

Avstängningsventiler i fjärrvärme- och fjärrkylasystem

Cement, P-märkning 1)

Dörrar 1)

Fabrikstillverkade torrbruk, P-märkning 1)

Fjärrvärmecentraler

Fjärrvärmerör, P-märkta

Flexibla spärrskikt i byggnader 1)

Fönster av trä och trä/metall 1)

Fönster, dörrar, vägg- och takelement av metall 1)

Fönsterrenovering med beklädnads- och utbytessystem av metall 1)

Isolerrutor 1)

Luftfilter P-märkning 1)

Lättklinker 1)

Mekaniskt ventilerade golv 1)

Plastfönster 1)

P-märkning av bredbandiga ljudabsorbenter

P-märkta byggprodukter SP SITAC

Prefabricerade byggnader 1)

Skorstenar och insatsrör till skorstenar, P-märkning 1)

Solfångare, termiska, P-märkning 1)

Takskyddsanordningar 1)

Temporära konstruktioner, P-märkning

Träbaserade skivmaterial för bärande ändamål, med Godkännandebevis 1)

Träbaserade skivmaterial, formaldehydinnehåll 1)

Trätakstolar, P-märkning 1)

Tätningslister och fogband för fönster, P-märkning

Uterum, P-märkning CR073

Vedeldade lokaleldstäder, tex kaminer, P-märkning 1)

Värmepumpar, P-märkning

1) Produkter inom detta område är inte sökbara i rutan till vänster på denna sida.