Certifierade produkter
SP Sveriges Tekniska ForskningsinstitutSök inom alla certifikat i databasen

  
Välj typ av lista


Kontakt:
Lennart Aronsson
tfn: 010-516 52 41
e-post: lennart.aronsson@ri.se

P-märkning, övriga produkter

Anläggningsjordar

Barnprodukter 1)

Dokument- och datamediaskåp, brandskyddande 1)

Elmätare och tillsatsutrustningar 1)

Fastighetsboxar, P-märkning 1)

Flexibla IBC avsedda för vätska 1)

Innemiljö P-märkning 1)

P-märkt fjärrvärme SPCR189

Postlådor, P-märkning 1)

Resistance to burglary

Sjökalk och våtmarkskalk 1)

Skumvätskor enligt EN 1568 1)

Skumvätskor enligt NT Fire 023 1)

Skåp för brandfarlig vara 1)

Släcksystem för bussar

Sträckfilm för rundbalsensilering 1)

Säkerhetsväst 1)

Transportbehållare enl ADR S, bilaga S 1)

Tryckslang, flatrullad för brandbekämpning 1)

1) Produkter inom detta område är inte sökbara i rutan till vänster på denna sida.